وبلاگ خبری و فروشگاهی ساتاپلاس
0

پیمان نامه تامین اجتماعی با بیمه شدگان

بازدید 118

ما متعهد هستیم

            از شما توقع داریم …      

پیمان نامه سازمان تامین اجتماعی با بیمه شدگان در برگیرنده حقوق و تکالیف قانونی و نیز انتظارات منطقی این دو از یکدیگر است و بر پایبندی سازمان تامین اجتماعی به حقوق و تکالیف تاکید می کند.سازمان تامین اجتماعی ماموریت اصلی خود  را صیانت از حقوق بیمه شدگان محترم می داند و از آنان انتظار دارد که در انجام این ماموریت مشارکت و همکاری کنند.در این صورت می توان امیدوار بود که در فضای صمیمانه ناشی از تفاهم و درک متقابل ،نارسایی ها کاهش یابد و نظام  بیمه اجتماعی به هدف والای خود که تامین آرامش و امنیت خاطر بیمه شدگان است .دست یابد.

شما حق دارید:
از مابخواهید در این موارد به شما کمک کنیم:
 • آگاهی از حقوق و تکالیفی که در قوانین و مقررات برای شما پیش بینی شده است. 
 • دسترسی به قوانین و مقررات ،دستورالعملها و اطلاعات مورد نیاز هنگام مراجعه به شعب سازمان 
 • پوشش بیمه و ایجاد سابقه از اولین روز اشتغال به کار در هر یک از کارگاهها مشمول قانون تامین اجتماعی 
 • گردآوری و تمرکز سوابق بیمه ای از شعب مختلف سازمان در یکی از شعبه های محدود فعالیت شما 
 • آگاهی از سوابق بیمه ای که با پرداخت حق بیمه برای شما ایجاد شده است. 
 • جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شما در مواردی که قانونا به عهده آن گذارده شده است.
از ما بخواهید در این موارد جانب انصاف را رعایت کنیم:
 • در تنظیم گزارش های بازرسی ،نهایت دقت و تلاش را به منظور انطباق آنها با واقعیت به کار گیریم . 
 • در هنگام مراجعه به شعبه ، با شما برخورد محترمانه داشته باشیم . 
 • برای وقت شما ارزش لازم قایل شویم . 
 • تعهدات قانونی خود را در برابر شما به طور کامل ادا کنیم.
از ما بخواهید به اعتراض های شما در این موارد رسیدگی کنیم:
 • پیچیدگی های موجود در مقررات و روش های اجرایی را به حداقل ممکن کاهش دهیم . 
 • ترتیبی دهیم تا مراجعات مستقیم شما به شعب سازمان تا حد امکان کاهش یابد. 
 • حداکثر تلاش خود را برای افزایش کیفیت خدمات و اثر بخشی آنها به کار گیریم .
در مقابل ،سازمان تامین اجتماعی از شما انتظار دارد:
 • با حقوق و تکالیف قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی به طور کامل آشنا شوید. 
 • ضوابط و مقررات بیمه ای و درمانی سازمان که در اختیارتان قرار می گیرد به خوبی فرا گرفته و به کار بندید. 
 • از خدمات و امکانات سازمان به نحو شایسته و منطقی استفاده کنید. 
 • از دفترچه بیمه درمان خود محافظت کنید وآن را در اختیار دیگران قرار ندهید. 
 • با بازرسان سازمان تامین اجتماعی با صداقت همکاری نمایید. 
 • برای پیشگیری از وقوع حوادث و بیماریهای حرفه ای ،در محیط کارتان ضوابط ایمنی و بهداشتی را رعایت کنید.
 •  پیام رسان خوبی برای بیمه اجتماعی باشید.

نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید